Tag Archive for: ROGER DUBUIS

ŠE KAKO ŽIVA DVOJICA SVETIH SIMBOLOV

Izrazita, sodobna hiperhorologija, interpretirana skozi prizmo sproščene kreativnosti, rezervirana za ekskluzivno ciljno skupino, ki uživa v praznovanju obilnega hedonizma.