ŠOLA, KI PRIVABLJA NAJBOLJ NADARJENE

IEDC – Poslovno šolo Bled je WURI “World’s Universities with Real Impact” uvrstil na 23. mesto na svetovni lestvici šol zaradi njene podjetniške narave in na 87. mesto med inovativnimi šolami in univerzami na svetu, ki se z novimi prizadevanji na področju izobraževanja in raziskav pripravljajo na svet v četrti industrijski revoluciji. 

WURI “World’s Universities with Real Impact” je nova lestvica univerz, ki kaže dejanski prispevek šol in univerz k naši družbi. WURI izpostavlja kreativne in inovativne pristope k univerzitetnim raziskavam in izobraževanju, ki se osredotočajo na relevantne raziskave v industriji, na novoustanovljena podjetja in podjetništvo, ki ustvarjajo vrednost, in na družbeno odgovornost, etiko in integriteto ter na mobilnost študentov. Na lestvici WURI 2020 na vrhu seznama najdemo svetovna imena šol kot so Stanford, MIT in Harvard, zelo pa smo ponosni, da je med njimi tudi IEDC-Poslovna šola Bled in ostale manjše poslovne šole kar kaže tudi na to, da lestvica WURI ne temelji samo na tradiciji, ugledu in priljubljenosti, temveč je osredotočena tudi na inovativnost, podjetnost, odgovornost in odprtost.

Predsednica IEDC Poslovna Šola Bled Danica Purg

IEDC – Poslovna šola Bled je večkrat nagrajena šola. Že leta 2009 jo je Aspen inštitut iz ZDA zaradi vključevanja družbenih, okoljskih in etičnih vidikov v izobraževalne programe uvrstil med 100 najbolj inovativnih poslovnih šol na svetu (lestvica »Onkraj sivih črt« / »Beyond Grey Pinstripes«). Združenje AMBA je leta 2012 izbralo študijski program MBA IEDC-Poslovne šole Bled za enega izmed štirih najbolj inovativnih na svetu, leta 2016 pa mu podelilo nagrado The AMBA Milestone Award kot priznanje za uspešno poslovanje.

Programe na IEDC – Poslovni šoli Bled je uspešno zaključilo več kot 93.000 voditeljev iz 100 držav. »Kar sem  se naučil danes, sem lahko že jutri uporabil,« pa je za predsednico IEDC-Poslovne šole Bled prof. dr. Danico Purg eden najlepših in največjih komplimentov, kar jih je dobila od svojih MBA študentov. »Naše poslanstvo je jasno: IEDC kot agent sprememb in partner v učnem procesu privablja najbolj nadarjene voditelje in managerje in jim zagotavlja izobraževanje v resnično mednarodnem kontekstu, jih navdušuje za vseživljenjsko učenje in pripravlja na odgovorno delovanje in dodajanje prave vrednosti v svojih organizacijah in na splošno v družbi. IEDC si prizadeva za izobraževanje z vplivom!«

Na IEDC-Poslovni šoli Bled deluje tudi mednarodno združenje za razvoj menedžmenta, CEEMAN, ki povezuje 220 poslovnih šol iz 55 držav, in v okviru katerega so leta 2018 izdali Manifesto, ki je ne le dokument, ampak začetek gibanja,  ki predstavlja temelje potrebne za spremembe na področju razvoja menedžmenta in nagovarja šole, da si pri oblikovanju svojih izobraževalnih programov prizadevajo ne le k odličnosti ampak tudi relevantnosti tako pri poučevanju managementa kot na področju raziskav. IEDC-Poslovna šola Bled dosledno upošteva prizadevanja za odgovorno voditeljstvo na globalni ravni že od svoje ustanovitve leta 1986, pri čemer je  etika že več kot 25 let vključena v redni del študijskega programa, od leta 2008 je na IEDC aktivna Coca-Colina katedra za trajnostni razvoj, od leta 2018 pa je IEDC ena od ustanoviteljic inštituta WISE (World Institute for Sustainability and Ethics in Rising Economies), globalnega inštituta za trajnost in etiko s poudarkom na rastočih gospodarstvih.