PRIHODNOST TRAJNOSTNE MOBILNOSTI NA EVROPSKIH TLEH

Skupina Renault je napovedala preobrazbo svojega proizvodnega obrata v Flinsu, iz katerega bo ustvarila Re-FACTORY, prvo evropsko tovarno krožnega gospodarstva namenjeno mobilnosti s ciljem doseči negativne izpuste CO2 do leta 2030. Ta projekt, ki je del preobrazbene strategije Skupine, bo Renaultu omogočil, da bo deležen dobrobiti naglo rastočega vira vrednosti, hkrati pa utrdil svojo industrijsko dejavnost v Franciji. RE-FACTORY bo v skladu z zavezami Skupine sprejela dejavnost prenavljanja, ki zdaj poteka v obratu Choisy-le-Roi. Skupina Renault za zaposlene v obratih Flins in Choisy-le-Roi načrtuje podporne in izobraževalne sheme za razvoj veščin in ima za cilj v obratu do leta 2030 zaposliti več kot 3.000 ljudi.

»Ta napoved je plod izrednega dela Renaultovih ekip in konstruktivnih posvetovanj z našimi deležniki, vključno z lokalnimi skupnostmi. RE-FACTORY je svež veter za Renault, njegove zaposlene in za celotno dinamiko območja. Ta projekt temelji na naši pionirski zavezanosti krožnemu gospodarstvu, na naših vrednotah, našem strokovnem znanju in povsem ustreza našemu stremljenju k pozitivni preobrazbi naše industrije,« je dejal Jean-Dominique Senard, predsednik Renaultovega upravnega sveta.

Vprašanje okoljske preobrazbe in pričakovanja naših kupcev so Skupino Renault napeljali, da svojo strategijo usmeri z velikimi ambicijami na področju kakovosti in trajnosti svojih izdelkov ter prav tako z zmanjševanjem ogljičnega odtisa. Skupina Renault je prepričana, da krožno gospodarstvo prinaša izjemno močan potencial za rast. Ambicija Skupine je, da z RE-FACTORY stopi korak pred konkurente.

»Z RE-FACTORY bo Flins postavil evropska merila na področju krožnega gospodarstva. RE-FACTORY bo Skupini omogočil, da ponudi odgovore na vprašanja, ki se akterjem mobilnosti in celotni avtomobilski industriji postavljajo danes, še bolj pa jutri. Ta tovarna s ciljem, da do leta 2030 doseže negativno bilanco izpustov CO2, se povsem sklada z glavno strategijo Skupine, saj združuje krožno gospodarstvo, zmanjševanje izpustov, razvoj znanj in ustvarjanje novih dejavnosti za generiranje vrednosti,« je dodal Luca de Meo, Renaultov glavni izvršni direktor.

Obratovanje Re-FACTORY bo postopoma steklo v obdobju med letoma 2021 in 2024, ob tem pa bo slonelo na velikem omrežju partnerjev iz več sektorjev (zagonska podjetja, akademski partnerji, velike skupine, lokalne skupnosti …). Zgrajeno bo okrog štirih središč dejavnosti, katerih strokovna znanja bodo omogočala spremljanje celotne življenjske dobe avtomobila z delovanjem na glavnih sestavnih delih krožnega gospodarstva (dobavi, eko-zasnovi, ekonomiji funkcionalnosti, vzdrževanju, ponovni rabi, prenovi in predelavi).

Štiri središča dejavnosti:

RE-TROFIT: to središče bo združevalo vse dejavnosti, ki omogočajo podaljšanje življenjske dobe vozil in njihove uporabe, v sodelovanju s središčem Re-Cycle, da bodo lahko poskrbeli učinkovito upravljanje tokov uporabljenih delov in materialov znotraj istega obrata. V njem bo tudi obrat Factory VO za obnovo rabljenih vozil, dejavnost »retrofit« za predelavo vozil s termičnimi motorji v takšne z ogljično manj problematičnimi pogoni, storitve popravil voznih parkov in novih mobilnosti ter dejavnost izdelave redkih sestavnih delov s tiskalniki 3D. Na področju trajnosti vozil in materialov bo v pomoč tudi center za preskušanje in izdelavo prototipov, ki bo obogatil snovanje prihodnjih vozil in predlagal izboljšave med rabo.

RE-ENERGY: to središče se bo ukvarjalo z razvojem potencialov rabe električnih akumulatorjev in novih energij na industrijski, množični ravni (optimiziranje prvega življenjskega obdobja akumulatorjev, razvoj njihove rabe v drugem življenjskem obdobju v stacionarnih hranilnikih energije, upravljanje po koncu uporabnega cikla akumulatorjev ter razvoj tehničnih in dobavnih možnosti za nove vire energije, na primer vodik).

RE-CYCLE: ta pol, v katerega bodo vključene dejavnosti obrata Choisy le Roi, bo združil vse dejavnosti Skupine, ki prispevajo k učinkovitem upravljanju z viri in njihovimi tokovi, da bo spodbujal oskrbo z deli in materiali v kratkih zankah ter vključeval rastoč delež recikliranih ali ponovno uporabljenih materialov (namestitev linije za razgradnjo odsluženih vozil, razširitev dejavnosti tovarniške obnove, ponovne uporabe in predelave materialov – remanufacturing, reuse, recycling).

RE-START: ta pol, namenjen povečanju vrednosti in razvoju industrijskega strokovnega znanja, prav tako pa tudi pospeševanju raziskav in uvajanja novosti na področju krožnega gospodarstva, bo gostil inkubator ter univerzitetno in izobraževalno središče.

Ta štiri središča dejavnosti bodo poklicana za interakcijo s svojim okoljem (s podružnicami, kupci, partnerji itn.) in bodo delovala v medsebojni povezanosti in komplementarnosti. Tako bo, na primer, središče RE-TROFIT lahko poslalo rabljene dele v središče RE-CYCLE in od njega dobilo obnovljene dele ali dele za ponovno uporabo. Središče RE-CYCLE bo prav tako oskrbovalo druga središča z deli in materiali, akumulatorje pa bo dobivalo od središča RE-ENERGY, da jih bo pripravilo za novo uporabo v drugem življenjskem obdobju.