POSPEŠENA STRATEGIJA ZNAMKE VOLKSWAGEN

Volkswagen je tudi v koronskem letu 2020 ogromno investiral v tehnologije prihodnosti – skupno kar 2,7 milijarde evrov. S tem je znamka položila temelje za uspešen začetek nove strategije ACCELERATE. Še letos bodo doseženi prvi mejniki.

Volkswagen tako pričakuje močan zagon e-mobilnosti: leta 2021 naj bi končnim kupcem dobavili več kot 450.000 elektrificiranih avtomobilov – več kot dvakrat toliko kot v lanskem letu. Sistematično se izvaja digitalizacija in Volkswagen bo s poslovnim modelom 2.0 že poleti dosegel prve stranke: v šestih nemških mestih bodo začeli testirati naročniške modele in dodatne funkcije z možnostjo zakupa “na zahtevo”. V naslednjih letih si znamka iz tega obeta promet v obsegu več kot sto milijonov evrov. Prav tako bo poleti stekla spletna prodaja vozil.

Volkswagen
“Uspešno smo se prebili skozi koronapandemijo. Po težavnem prvem polletju smo si s strogo stroškovno disciplino in dobrimi prodajnimi rezultati ponovno izborili ugoden položaj. Z izidom iz poslovanja v višini 454 milijonov evrov pred posebnimi obremenit­vami je Volkswagen tudi v kriznem letu 2020 posloval z dobičkom. Tako smo tudi v izjemno napornem obdobju pandemije uspeli realizirati visoke investicije za prihodnost. S tem smo kljub vsem izzivom ohranili potrebni manevrski prostor za nadaljnje inten­zivno uresničevanje naše preobrazbe. Z našo novo strategijo ACCELERATE bomo na ta način v letu 2021 še povečali hitrost transformacije,” je povedal Ralf Brandstätter, izvršni direktor Volkswagna.

Volkswagen

Za financiranje načrtovanih prihodnjih investicij v elektrifikacijo in digitalizacijo v višini 16 milijard evrov  do leta 2025 bo Volkswagen tudi v prihodnje posloval sistematično in učinkovito. V ta namen je podjetje opredelilo štiri vzvode. Glede na uspehe iz pretekle­ga poslovnega leta naj bi se fiksni stroški do leta 2023 zmanjšali za 5 odstotkov. K temu naj bi med drugim prispevala zamrznitev števila zaposlenih na stanje v januarju 2021 v kombinaciji s postopnim upokojevanjem v skladu s ključnimi točkami iz skupnega dokumenta s svetom delavcev. Poleg tega naj bi produktivnost tovarn letno povečali za 5 odstotkov, materialne stroške naj bi optimizirali za 7 odstotkov in trajnostno spodbu­ja­li dobičkonosnost regij. Kljub koronakrizi naj bi Volkswagen predvidoma še v letoš­njem letu v ZDA in Južni Ameriki dosegel prag rentabilnosti.

Volkswagen

Pri prodaji vozil Volkswagen v tekočem poslovnem letu pričakuje občutno povečanje obsega in tudi promet naj bi bil bistveno večji kot v letu 2020. Volkswagen si bo v letu 2021 prizadeval doseči donos iz poslovanja nekje med 3 in 4 odstotki. Alexander Seitz: “Kljub udarcem, ki nam jih je zadala korona, sistematično delamo na tem, da bi do leta 2023 dosegli naš zastavljeni cilj: 6-odstotni donos.”

View this post on Instagram

A post shared by Volkswagen (@volkswagen)

Doseganje ciljev bo odvisno tudi od nadaljnjega poteka koronapandemije na najpo­membnejših prodajnih trgih podjetja in od razpoložljivosti polprevodnikov.