POGLED, NATANČNO USMERJEN V PRIHODNOST

Družba Samsung Electronics je objavila novo okoljsko strategijo, s katero želi podpreti globalna prizadevanja v boju proti podnebnim spremembam. Strategija vključuje zaveze za doseganje neto ničnih emisij ogljika na nivoju celotnega podjetja, načrte za večjo uporabo obnovljivih virov energije ter naložbe v nove tehnologije, raziskave za razvoj energetsko učinkovitih izdelkov, povečanje ponovne uporabe vode in razvoj tehnologije za zajemanje ogljika.

  

Glavni cilj nove zaveze je doseči nične emisije ogljika (obseg 1 in obseg 2) za vse dejavnosti v oddelku DX (Device eXperience) do leta 2030 in za vse globalne dejavnosti, vključno z oddelkom DS (Device Solutions), do leta 2050. Oddelek DX zajema dejavnosti družbe na področju potrošniške elektronike, vključno z mobilnimi napravami eXperience, vizualnimi zasloni, digitalnimi napravami, omrežji ter zdravstveno in medicinsko opremo, medtem ko oddelek DS vključuje dejavnosti pomnilnika, sistema LSI in livarn.  Samsung Electronics se pridružuje globalni pobudi RE100, ki si prizadeva za 100-odstotno obnovljivo energijo. V okviru te zaveze namerava podjetje v petih letih z obnovljivimi viri energije zadovoljiti potrebe po električni energiji na vseh mednarodnih trgih, kjer posluje. Nov načrt temelji na obstoječih prizadevanjih družbe Samsung Electronics na področju podnebnih sprememb ter znatno širi obseg programov in naložb. Samsung bo razvijal nove tehnologije in izvajal nadaljnje trajnostne prakse, da bi omogočil svetlejšo prihodnost za vse.

»Podnebna kriza je eden največjih izzivov našega časa. Posledice neukrepanja so nepredstavljive in zahtevajo prispevek vsakega izmed nas, vključno s podjetji in vladami. Samsung se na grožnjo podnebnih sprememb odziva s celovitim načrtom, ki vključuje zmanjšanje emisij, nove trajnostne prakse ter razvoj inovativnih tehnologij in izdelkov, ki so boljši za naš planet,« je dejal Jong-Hee Han, podpredsednik in izvršni direktor družbe Samsung Electronics.

Okoljska zavezanost družbe Samsung Electronics vključuje tudi prizadevanja celotnega podjetja za povečanje krožnosti virov v celotnem življenjskem ciklu izdelka, od pridobivanja surovin do recikliranja in odstranjevanja. V načrtu so podrobno opisane tudi naložbe v nove tehnologije za zmanjšanje emisij procesnih plinov in zmanjšanje porabe energije v potrošniških izdelkih. Podjetje namerava raziskati tudi tehnologije za zajemanje in izkoriščanje ogljika ter se spopasti s škodljivimi delci v zraku. Samsung Electronics se zaveda potrebe po inovativnih pristopih na področju okoljske trajnosti, zato bo do leta 2030 vložil več kot 5 milijard evrov v okoljske pobude, vključno z zmanjševanjem procesnih plinov, varčevanjem z vodo, širjenjem zbiranja elektronskih odpadkov in zmanjševanjem onesnaževanja. V znesek naložb niso vključeni stroški, povezani s širjenjem uporabe obnovljivih virov energije.

Nične neposredne in posredne emisije ogljika do leta 2050

Družba Samsung Electronics namerava do leta 2050 doseči nične neposredne in posredne emisije ogljika, pri čemer bo oddelek DX svoj cilj dosegel do leta 2030. Z doseganjem neto ničnih neposrednih in posrednih emisij ogljika Samsung Electronics pričakuje, da bo na podlagi podatkov iz leta 2021 zmanjšal ekvivalent približno 17 milijonov ton emisij ekvivalenta ogljikovega dioksida (CO2e). Z namenom spodbujanja teh prizadevanj bo družba Samsung Electronics veliko vlagala v inovativne tehnologije za čistilne naprave, ki zmanjšujejo emisije ogljika. Družba namerava razviti nove tehnologije za znatno zmanjšanje procesnih plinov – stranskega produkta pri proizvodnji polprevodnikov – in do leta 2030 v svoje proizvodne linije za polprevodnike namestiti naprave za čiščenje. Družba Samsung Electronics bo še naprej širila naprave za uporabo odpadne toplote in razmislila o uvedbi električnih virov toplote, da bi zmanjšala uporabo kotlov na utekočinjeni zemeljski plin. Družba Samsung Electronics se je pridružila projektu RE100, v okviru katerega si skupaj prizadeva zmanjšati posredne emisije ogljika zaradi porabe električne energije in si prizadeva, da bi do leta 2050 pri vseh dejavnostih po vsem svetu potrebe po električni energiji pokrivala energija iz obnovljivih virov. V okviru te pobude namerava družba Samsung Electronics v petih letih vse dejavnosti zunaj Koreje in oddelek DX upravljati z obnovljivo energijo. Metode pridobivanja energije iz obnovljivih virov v podjetju bodo med drugim vključevale podpisovanje pogodb o nakupu električne energije (PPA), nakup certifikatov za obnovljivo energijo in sodelovanje v programih zelenih cen.

Polprevodniki z izjemno nizko porabo energije in energetsko učinkoviti izdelki za elektroniko

Družba Samsung Electronics namerava izkoristiti nove tehnologije z nizko porabo energije za zmanjšanje porabe energije v vsakdanji potrošniški elektroniki. To vključuje razvoj novih pomnilniških čipov z izjemno nizko porabo energije, s katerimi naj bi do leta 2025 v primerjavi s sedanjimi izdelki znatno zmanjšali letno porabo energije pomnilniških izdelkov, ki se uporabljajo v podatkovnih centrih in mobilnih napravah. Družba bo tehnologije z nizko porabo energije uvedla tudi v glavne modele sedmih izdelkov potrošniške elektronike – pametne telefone, hladilnike, pralne stroje, klimatske naprave, televizorje, monitorje in osebne računalnike -, da bi leta 2030 v primerjavi z izdelki z enakimi specifikacijami leta 2019 v povprečju za 30 odstotkov zmanjšala porabo energije. Družba Samsung Electronics bo v prihodnje določila srednje do dolgoročne cilje za zmanjšanje emisij v vrednostni verigi (področje 3). Samsung Electronics se bo osredotočil tudi na nove pristope za zmanjšanje emisij na področjih, kot so dobavne verige, logistika in krožnost virov, ter podpiral dobavitelje pri določanju njihovih ciljev in prizadevanj za zmanjšanje emisij.

Povečanje krožnosti virov v celotnem življenjskem ciklu izdelka

Družba Samsung Electronics bo podvojila prizadevanja za izboljšanje krožnosti virov elektronike v celotnem življenjskem ciklu izdelka, od pridobivanja surovin do odstranjevanja in recikliranja, ter tako zagotovila, da se vsak vir uporablja s čim manjšim vplivom na okolje. Vse to se začne s ponovno oceno uporabe naravnih virov pri razvoju izdelkov. Samsung Electronics je ustanovil nov laboratorij za krožno gospodarstvo, ki izvaja celovite raziskave tehnologij recikliranja materialov in postopkov pridobivanja virov iz odpadkov, da bi te tehnologije uporabil za čim večjo krožnost virov. Poleg tega namerava Samsung Electronics do leta 2030 vzpostaviti sistem, v katerem bo mogoče minerale, pridobljene iz vseh zbranih odpadnih baterij, ponovno uporabiti. Do leta 2030 želi podjetje doseči, da bo 50 odstotkov plastike, uporabljene v izdelkih podjetja, vsebovalo reciklirano smolo. Do leta 2050 se bo ta delež povečal na 100 odstotkov. Galaxy Z Fold4 je že zasnovan tako, da vključuje plastiko, reciklirano iz odvrženih ribiških mrež in drugih morskih odpadkov, in uspeh, ki ga vidimo tukaj, se bo kmalu razširil na dodatne izdelke. Da bi se po uporabi izdelka posvetili trajnostnemu razvoju, namerava Samsung Electronics do leta 2030 razširiti obseg svojega sistema zbiranja elektronskih odpadkov s približno 50 držav na približno 180 držav. S tem namerava med letoma 2009 in 2030 zbrati skupno 10 milijonov ton elektronskih odpadkov, kar je najvišji cilj v panogi, do leta 2050 pa skupno 25 milijonov ton. Družba Samsung Electronics bo dejavno spodbujala tudi program upcycling, ki zbira rabljene pametne telefone in jih ponovno uporablja za druge namene, na primer za naprave IoT (internet stvari).

Ukrepi za ohranjanje vode

V oddelku DX družba načrtuje spodbujanje ponovne uporabe vode z izboljšanjem objektov za čiščenje vode in obnovo enake količine vode, kot jo porabi, do leta 2030 s projekti obnove vode, kot sta izboljšanje kakovosti vode in obnova vodotokov. Hkrati si oddelek DS prizadeva za uporabo novih tehnologij za odstranjevanje onesnaževal zraka in vode, ki se sproščajo med postopkom proizvodnje polprevodnikov, ter njihovo obdelavo pred izpustom, da bi zagotovili, da od leta 2040 skoraj ne bodo imela dodatnega vpliva na okolje. Družba Samsung Electronics načrtuje, da bo do leta 2025 za vse svoje globalne dejavnosti pridobila platinasti certifikat Zero Waste to Landfill, ki ga je izdala globalna organizacija za certificiranje varnosti Underwriters Laboratories (UL).

Vlaganje v inovativne tehnologije za trajnostno prihodnost in njihov razvoj

Raziskovalni inštitut za zajemanje ogljika je bil septembra 2021 ustanovljen v okviru Samsungovega naprednega tehnološkega inštituta (SAIT), ki je prvi tovrstni inštitut v polprevodniški industriji. Ključno poslanstvo inštituta je razvoj in komercializacija tehnologij za zajemanje in uporabo ogljika, ki omogočajo shranjevanje ogljika, izpuščenega iz polprevodniških industrijskih obratov, in njegovo pretvorbo v uporaben vir. Tehnologije, ki jih bo razvil inštitut, bodo po letu 2030 najprej uporabljene na proizvodnih linijah polprevodnikov, nato pa tudi v drugih delih podjetja in pri njegovih dobaviteljih. Poleg zgoraj navedenega namerava Samsung Electronics prepoznati in vlagati v zagonska podjetja, ki podpirajo inovativne zelene tehnologije. Podjetje je zavezano tudi k spodbujanju idej in podpiranju projektov, ki se spopadajo s podnebnimi spremembami, in sicer s svojim C-Labom, internim programom za inkubacijo tveganih podjetij in zunanjim programom za pospeševanje zagonskih podjetij.