DOBRODOŠLI V RENAULTOVO MESTO

V okviru strateškega načrta »Renaulution« je Skupina Renault Group s predstavniki reprezentativnih sindikatov (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO in SUD) podpisala dogovor o prihodnosti Renaultovih obratov v regiji Hauts-de-France. Ta dogovor je podlaga za ustanovitev nove pravne osebe Renault ElectriCity, ki je v polni lasti Renault SAS in združuje industrijske obrate Douai, Maubeuge in Ruitz s skupno skoraj 5.000 zaposlenimi.

Z ustanovitvijo te pravne osebe namerava Skupina Renault iz teh tovarn narediti najbolj konkurenčno in učinkovito industrijsko celoto za proizvodnjo električnih vozil v Evropi, kjer bodo do leta 2025 letno izdelali 400.000 vozil. S tem sporazumom si je Skupina Renault zastavila tri velike cilje:

  • omogočiti uvedbo robustnega in koherentnega industrijskega projekta za vse tri tovarne,
  • doseči operativno odličnost z zanašanjem na upravljavski model, družbeni model in na modernizacijo industrijskih obratov,
  • razviti privlačnost severnega industrijskega središča (Pôle Industriel Nord) s ciljem zgraditi infrastrukturo za ključne sestavne dele električnih vozil.

Do leta 2025 zagotoviti 700 zaposlitev in zavezanost gospodarskemu in družbenemu tkivu

Skupina Renault bo s tem ambicioznim industrijskim projektom od leta 2022 do konca leta 2024 predvidoma ustvarila 700 zaposlitev za nedoločen čas, od tega 350 novih zaposlitev v tovarni Maubeuge in 350 novih zaposlitev v tovarnah Douai in Ruitz. To zaposlovanje bo potekalo v okviru skupnega delovanja z lokalnimi službami za zaposlovanje, vladno agencijo za zaposlovanje Pôle Emploi in vsemi deležniki v regiji. Regija Hauts-de-France ima vse potrebne odlike, da postane evropska referenca na področju strokovnega znanja in industrijske proizvodnje v celotni vrednostni verigi električnih vozil. Skupina Renault bo v povezavi s svojimi službami za raziskave in razvoj navezovala sodelovanje z univerzami s ciljem, da postavijo in uvedejo sheme izobraževanja, ki bodo prilagojene spreminjajočemu se avtomobilskemu trgu in bodo prispevale z raziskovalnim delom. Skupina Renault bo prav tako soudeležena v inovacijskih pobudah povezujoč se z zagonskimi podjetji in specializiranimi subjekti za podporo prihodnjega razvoja na avtomobilskem področju s sodelovanjem v podjetniških inkubatorjih.

Nazadnje, ker bližina partnerjev Skupine pomeni enega bistvenih pogojev za uspeh, bo Skupina Renault delala na tem, da pokaže prednosti namestitve v bližino svojih tovarn tako za projekt tovarne akumulatorjev kot tudi za druge partnerje, ki izdelujejo sestavne dele za električna vozila.